Kontakt

Portal Kalejdoskop Firm prowadzony jest przez firmę OPM Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Grudziądzkiej 144, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821872, REGON 385235549, NIP 9562358131, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000 PLN. Możesz skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.


Dane kontaktowe:

Aby skontaktować się z firmą oferującą produkt lub usługę
Jeżeli chcesz skontaktować się z firmą prowadzącą portal, kliknij tutaj.

kalejdoskopfirm skuteczna reklama w internecie