Polityka prywatności

Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Wszyscy pracownicy portalu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest OPM sp. z o. o.

Portal Kalejdoskop Firm szanuje dane osobowe swoich użytkowników, dlatego nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych i adresowych bez Twojej zgody.

Poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych użytkownika może nastąpić:

Portal Kalejdoskop Firm gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych i statystycznych.

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do Portalu, serwisów branżowych, publikacji elektronicznych, usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).

W celu wyświetlania reklam w trakcie Państwa wizyty na naszej witrynie możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Państwa wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Państwa zainteresować.

Polityka Prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela Portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej Portalu.

Data obowiązywania: od 11.01.2020.

kalejdoskopfirm skuteczna reklama w internecie